Jak to ?

Jak Odmawiać Nowennę Pompejańską – Nasz Przewodnik i Porady

Nowenna pompejańska to modlitwa oparta na różańcu, stworzona przez bł. Bartola Longo. Modlimy się nią przez 54 dni, podzielone na dwie części: błagalną i dziękczynną. W każdym dniu odmawiamy cały różaniec, składający się z 15 tajemnic. Modlitwa ta ma wiele świadectw cudownych uzdrowień i łask otrzymanych za wstawiennictwem Matki Bożej Pompejańskiej. W tym artykule przedstawimy szczegółowy przewodnik dotyczący sposobu odmawiania nowenny pompejańskiej oraz porady, które pomogą Ci w praktykowaniu tej modlitwy.

Podsumowanie:

  • Jak odmawiać nowennę pompejańską, modlitwa oparta na różańcu
  • Błagalna i dziękczynna część nowenny, odmawianie 54 dni
  • Rola różańca w nowennie pompejańskiej, odmawianie tajemnic
  • Modlitwy początkowe, różańcowe i końcowe w nowennie
  • Wskazówki i porady dla praktykujących nowennę pompejańską

Czym jest różaniec i jaka jest jego rola w nowennie pompejańskiej

Różaniec jest podstawą nowenny pompejańskiej. To modlitwa katolicka, która składa się z serii modlitw do Matki Bożej i Jezusa Chrystusa. W nowennie pompejańskiej odmawiamy różaniec przez 54 dni, doszczętnie skupiając się na modlitwie i rozważaniu tajemnic różańca. Różaniec składa się z piętnastu tajemnic, podzielonych na trzy części: radosną, bolesną i chwalebną. Każda tajemnica ma swoje rozważanie i dziesiątkę różańca. Modlitwa różańcowa jest kluczową częścią nowenny pompejańskiej, która pomaga nam zbliżyć się do Boga i prosić o łaski za wstawiennictwem Matki Bożej.

W nowennie pompejańskiej, różaniec pełni ważną rolę jako narzędzie modlitwy i medytacji. Odmawianie różańca przez 54 dni wymaga wytrwałości i koncentracji, ponieważ każdego dnia musimy odmówić piętnaście tajemnic różańca. Poprzez odmawianie różańca, przenosimy nasze myśli i modlitwę na wydarzenia z życia Jezusa i Maryi, co pomaga nam lepiej zrozumieć ich miłość i mądrość. Modlitwa ta jest także sposobem wyrażenia naszego uwielbienia i wdzięczności wobec Boga za Jego działanie w naszym życiu. Różaniec w nowennie pompejańskiej jest również sposobem zbliżenia się do Matki Bożej Pompejańskiej, prosząc o Jej wstawiennictwo i opiekę.

„Modlitwa różańcowa jest jak most, który łączy nas z Bogiem, a Matka Boża jest przewodnikiem, który prowadzi nas przez ten most do Jezusa.” – Św. Jan Paweł II

W odmawianiu różańca w nowennie pompejańskiej nie chodzi tylko o powtarzanie słów, ale o głębokie zanurzenie się w modlitwie i medytację. Poprzez kontemplację tajemnic różańca, staramy się zrozumieć i naśladować cnoty Jezusa i Maryi. Odmawianie różańca wymaga skupienia, ciszy i otwartości na działanie Ducha Świętego. To czas, w którym oddajemy się w ręce Boga i prosimy o Jego łaski i błogosławieństwa.”

Różaniec jest nie tylko modlitwą indywidualną, ale także społeczną. Odmawianie go w grupie lub w rodzinie wzmacnia więzi wiary i jednoczy nasze serca w modlitwie. Rola różańca w nowennie pompejańskiej jest niezwykle istotna, ponieważ to właśnie przez tę modlitwę otwieramy się na łaski i cuda, które Matka Boża chce nam dać. Odmawiając różaniec w nowennie pompejańskiej, stajemy się uczestnikami historii zbawienia i otrzymujemy siłę, aby zmieniać nasze życie i wpływać na innych. Różaniec jest drogą, która prowadzi nas do spotkania z Bogiem i doświadczenia Jego miłości i miłosierdzia.”

Jak długo trwa nowenna pompejańska i jak podzielić ją na części

Nowenna pompejańska trwa 54 dni i jest podzielona na dwie części: błagalną i dziękczynną. Pierwsze 27 dni to część błagalna, w której składamy nasze prośby Matce Bożej o łaski i wstawiennictwo. Kolejne 27 dni to część dziękczynna, w której dziękujemy Maryi za otrzymane łaski i dokonane cuda.

Podział na części ma ważne znaczenie, ponieważ umożliwia nam skoncentrowanie się zarówno na błaganiu, jak i na wdzięczności w naszej modlitwie. W części błagalnej zwracamy się do Matki Bożej z naszymi potrzebami i trudnościami, prosząc Ją o wstawiennictwo u Jezusa. W części dziękczynnej składamy nasze podziękowania i chwałę za otrzymane łaski i dobroć Bożą.

Warto podkreślić, że w obu częściach nowenny pompejańskiej odmawiamy cały różaniec oraz modlitwy błagalne lub dziękczynne. Ta struktura modlitwy umożliwia nam głębsze zanurzenie w tajemnicach różańca i skuteczniejsze oddanie naszych potrzeb i wdzięczności Maryi. Poprzez regularne odmawianie nowenny pompejańskiej i podział na części, możemy rozwijać naszą więź z Matką Bożą i doświadczać Jej wstawiennictwa w naszym życiu.

Czas trwania nowenny pompejańskiej Podział na części
54 dni • Pierwsze 27 dni: część błagalna
• Kolejne 27 dni: część dziękczynna

Podsumowując, nowenna pompejańska to modlitwa, która trwa 54 dni i jest podzielona na dwie części: błagalną i dziękczynną. Poprzez regularne odmawianie różańca i modlitw błagalnych lub dziękczynnych, możemy pogłębić naszą relację z Matką Bożą Pompejańską i doświadczać Jej wstawiennictwa w naszym życiu. Odmawianie nowenny pompejańskiej wymaga zaangażowania i skupienia, ale jest to piękna praktyka duchowa, która przynosi wiele łask i cudownych uzdrowień.

Jak odmawiać nowennę pompejańską każdego dnia

Każdego dnia odmawiamy nowennę pompejańską, rozpoczynając od modlitw początkowych. Po przeżegnaniu się znakiem krzyża i przedstawieniu naszej intencji, rozpoczynamy odmawianie modlitw początkowych różańca. Następnie przechodzimy do modlitw różańcowych, które składają się z piętnastu tajemnic różańca. Po odmówieniu tajemnic, kontynuujemy odmawianie modlitw końcowych, aby zakończyć naszą modlitwę nowenną.

Modlitwy początkowe różańca składają się z wyznania wiary, czyli „Wierzę w Boga”, Ojcze nasz, Zdrowaś Mario i Chwała Ojcu. Te modlitwy odmawiamy tylko raz, na początku nowenny pompejańskiej w danym dniu.

Modlitwy różańcowe są kluczową częścią nowenny pompejańskiej. Odmawiamy piętnaście tajemnic różańca, które są podzielone na trzy grupy: radosne, bolesne i chwalebne. Rozważamy każdą tajemnicę i odmawiamy dziesiątkę różańca – Ojcze nasz, dziesięć razy Zdrowaś Mario i Chwała Ojcu. Po odmówieniu wszystkich tajemnic, przechodzimy do modlitw końcowych, które obejmują Pod Twoją obronę, modlitwę błagalną lub dziękczynną oraz zawołanie „Królowo Różańca Świętego, módl się za nami”.

Przykładowa tabela przedstawiająca codzienne odmawianie nowenny pompejańskiej:

Modlitwy Część nowenny
Modlitwy początkowe Rozpoczęcie nowenny
Modlitwy różańcowe Odmawianie tajemnic różańca
Modlitwy końcowe Zakończenie nowenny

Odmawianie nowenny pompejańskiej wymaga regularności, skupienia i zaangażowania. Ważne jest, aby wyznaczyć odpowiedni czas i miejsce do modlitwy, skoncentrować się na intencji i odmawiać modlitwy z wiarą i pokorą. Praktykowanie nowenny pompejańskiej codziennie pomoże nam zbliżyć się do Boga i prosić o Jego łaski za wstawiennictwem Matki Bożej.

Modlitwa początkowa nowenny pompejańskiej

Modlitwa początkowa nowenny pompejańskiej jest kluczowym momentem, który pomaga nam rozpocząć naszą modlitwę w odpowiedni sposób. Przeżegnajmy się znakiem krzyża, oddając się pod opiekę Matki Bożej Pompejańskiej, i przedstawmy naszą intencję, czyli cel, dla którego odmawiamy nowennę. Zadajmy sobie pytanie: co pragnę uzyskać od Matki Bożej? Jakie łaski proszę otrzymać przez Jej wstawiennictwo? Pamiętajmy, że Matka Boża jest gotowa wysłuchać naszych próśb i odpowiadać na nie według swojej mądrości.

Po złożeniu intencji przechodzimy do odmawiania modlitw początkowych różańca, które są integralną częścią nowenny pompejańskiej. Modlitwy te składają się z wyznania wiary (Wierzę w Boga), Ojcze nasz, Zdrowaś Mario i Chwała Ojcu. Odmawiamy je tylko raz na początku nowenny w danym dniu. Te modlitwy pomagają nam skupić się, uwierzyć w moc modlitwy, i oddać się całkowicie Bożej opiece oraz wstawiennictwu Matki Bożej Pompejańskiej.

Modlitwa początkowa nowenny pompejańskiej jest momentem, w którym wyrażamy naszą intencję i pokładamy nasze zaufanie w Matce Bożej. To czas, kiedy oddajemy się Jej matczynej miłości i prosimy o Jej wstawiennictwo. Niech ta modlitwa prowadzi nas przez całą nowennę, umacniając naszą wiarę i nadzieję w obecności Matki Bożej u boku każdego z nas.

modlitwa początkowa

Przykład modlitwy początkowej nowenny pompejańskiej:

Przez znak krzyża odmawiamy:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Okrzyknijmy: Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa początkowa
Przeżegnanie się znakiem krzyża
Wierzę w Boga
Ojcze nasz
Zdrowaś Mario
Chwała Ojcu

Odmawianie modlitw różańcowych w nowennie pompejańskiej

Każdego dnia w nowennie pompejańskiej odmawiamy modlitwy różańcowe. Odmawiamy piętnaście tajemnic różańca składających się z rozważania i dziesiątki różańca. Zaczynamy od tajemnic radosnych, przechodzimy do tajemnic bolesnych, a następnie do tajemnic chwalebnych. Każda tajemnica ma swoje rozważanie, w którym skupiamy się na wydarzeniach związanych z życiem Jezusa i Maryi.

Po rozważaniu odmawiamy dziesiątkę różańca, czyli Ojcze nasz, dziesięć razy Zdrowaś Mario i Chwała Ojcu. Odmawiamy dziesiątki różańca dla każdej tajemnicy, aż skończymy wszystkie piętnaście. Modlitwa różańcowa w nowennie pompejańskiej pomaga nam zbliżyć się do Boga i umocnić naszą więź z Matką Bożą.

„Modlitwa różańcowa jest naszym sposobem na modlitwę i medytację przy jednoczesnym skupianiu się na życiowych tajemnicach Jezusa i Maryi. To piękna modlitwa, która umożliwia nam zatopienie się w tajemnicach naszego zbawienia i prośbę o wstawiennictwo Matki Bożej Pompejańskiej”

Odmawianie różańca według pompejańskiego wzoru

Odmawianie różańca w nowennie pompejańskiej odbywa się według określonego wzoru. Zaczynamy od tajemnic radosnych, rozważając m.in. Zwiastowanie i Narodzenie Pańskie. Następnie przechodzimy do tajemnic bolesnych, rozważając m.in. Mękę Pańską i Ukrzyżowanie. Na koniec odmawiamy tajemnice chwalebne, rozważając m.in. Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie.

W każdej tajemnicy odmawiamy dziesiątkę różańca, czyli Ojcze nasz, dziesięć razy Zdrowaś Mario i Chwała Ojcu. Odmawiamy te modlitwy z pełnym skupieniem i zjednoczeniem z Jezusem i Maryją. Różaniec w nowennie pompejańskiej jest źródłem błogosławieństw i łask, które otrzymujemy za wstawiennictwem Matki Bożej Pompejańskiej.

Tajemnice radosne Tajemnice bolesne Tajemnice chwalebne
Zwiastowanie Modlitwa w Ogrójcu Zmartwychwstanie
Nawiedzenie Pobicie Jezusa Wniebowstąpienie
Narodzenie Pańskie Koronacja cierniowa Zesłanie Ducha Świętego
Ofiarowanie Jezusa w świątyni Droga krzyżowa Wniebowzięcie
Znalezienie Jezusa w świątyni Śmierć na krzyżu Pismo Święte

Odmawianie modlitw różańcowych w nowennie pompejańskiej to wyjątkowy sposób na zbliżenie się do Boga i Matki Bożej. Poprzez modlitwę i medytację nad tajemnicami naszego zbawienia, możemy odczuć obecność Bożą i otrzymać łaski, których potrzebujemy. Niech różaniec w nowennie pompejańskiej będzie naszą codzienną duchową praktyką, która przyniesie nam pokój, radość i zbawienie.

Modlitwy końcowe nowenny pompejańskiej

Na zakończenie nowenny pompejańskiej odmawiamy modlitwy końcowe, które są wyrazem naszej wdzięczności i prośby skierowane do Matki Bożej Pompejańskiej. Czuwająca nad nami Maryja jest gotowa wysłuchać naszych modlitw i wstawić się za nami u Boga. Odmawiając te modlitwy z wiarą i pokorą, wyrażamy nasze podziękowania za otrzymane łaski oraz zanosimy nasze prośby o dalszą opiekę Matki Bożej.

„Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.”

Jest to jedna z najważniejszych modlitw końcowych nowenny pompejańskiej, w której zawierzamy się wstawiennictwu Matki Bożej. Ta krótka, ale potężna modlitwa przypomina nam, że Maryja jest Królową Różańca Świętego i że możemy polegać na Jej modlitwie i opiece. Zanosząc to zawołanie, oddajemy się pod Jej obronę i prosimy o Jej orędownictwo przed Bogiem.

Modlitwy końcowe nowenny pompejańskiej różnią się w części błagalnej i dziękczynnej. W części błagalnej odmawiamy „Pod Twoją obronę” – modlitwę, w której zwracamy się do Matki Bożej i prosimy Ją o swoją opiekę. W części dziękczynnej odmawiamy modlitwę błagalną lub dziękczynną, w której wyrażamy naszą wdzięczność za otrzymane łaski i cuda.

Modlitwa Końcowa – Część Błagalna Modlitwa Końcowa – Część Dziękczynna
Pod Twoją obronę Modlitwa błagalna lub dziękczynna

Dokładne teksty tych modlitw można znaleźć w przewodnikach dotyczących nowenny pompejańskiej. Ważne jest, aby odmawiać te modlitwy z pokorą i szczerą wiarą, składając swoje prośby i podziękowania Matce Bożej. Niezależnie od tego, czy jesteśmy w części błagalnej czy dziękczynnej, te modlitwy są dla nas sposobem łączenia się z Matką Bożą i doświadczania Jej matczynej miłości i troski.

modlitwy końcowe nowenny pompejańskiej

Odmawianie modlitw końcowych jest ważnym elementem nowenny pompejańskiej, który pomaga nam zakończyć naszą modlitwę i oddać się pod opiekę Matki Bożej Pompejańskiej. Niezależnie od tego, czy jesteśmy w części błagalnej czy dziękczynnej, te modlitwy są naszym wyrazem wiary, ufności i miłości do Maryi. W ich odmawianiu znajdujemy pokój i pocieszenie, wiedząc, że Matka Boża jest z nami i wysłuchiwa naszych potrzeb.

Wskazówki i porady dla odmawiających nowennę pompejańską

Jak odmawiać nowennę pompejańską w sposób skuteczny i pełen zaangażowania? Oto kilka wskazówek i porad, które pomogą Ci w praktykowaniu tej pobożnej modlitwy:

  1. Znajdź odpowiedni czas i miejsce: Wybierz spokojne miejsce, w którym będziesz mógł skoncentrować się na modlitwie. Znajdź też dogodny czas, który pozwoli Ci regularnie odmawiać nowennę, tak abyś mógł zachować kontynuację modlitwy przez 54 dni.
  2. Skup się na swojej intencji: Zanim rozpoczniesz odmawianie nowenny, zastanów się nad swoją intencją. Przedstaw ją Matce Bożej Pompejańskiej i proś o Jej wstawiennictwo. Pamiętaj, że modlitwa jest skierowana do Boga, więc wyraź swoje pragnienia i potrzeby z wiarą i pokorą.
  3. Bądź regularny i wytrwały: Odmawianie nowenny pompejańskiej wymaga dyscypliny i regularności. Postaraj się odmawiać modlitwę każdego dnia, aby utrzymać duchowe nawyki i pogłębiać swoje relacje z Bogiem. Warto również wytrzymać do końca, aby otrzymać pełne korzyści duchowe tej modlitwy.
  4. Skup się na modlitwie różańcowej: Różaniec jest kluczowym elementem nowenny pompejańskiej. Podczas odmawiania tajemnic różańca skup się na rozważaniu życia Jezusa i Maryi. To czas refleksji i medytacji, który pozwoli Ci pogłębić swoją więź z Chrystusem i Maryją.

„Odmawianie nowenny pompejańskiej wymaga cierpliwości i zaufania w Boże prowadzenie. Znajdź swój własny sposób na odmawianie tej modlitwy i otwórz serce na łaski, jakie Matka Boża ma dla Ciebie przygotowane.”

Podążaj za tymi wskazówkami i poradami, a odmawianie nowenny pompejańskiej stanie się dla Ciebie wartościowym i owocnym doświadczeniem duchowym. Pamiętaj, że modlitwa to twoja osobista rozmowa z Bogiem i Matką Bożą, dlatego rób to z wiarą, miłością i pełnym zaangażowaniem.

Wskazówka Porada
Znajdź odpowiedni czas i miejsce Skup się na swojej intencji
Bądź regularny i wytrwały Skup się na modlitwie różańcowej

Podsumowanie:

Odmawianie nowenny pompejańskiej jest praktyką duchową, która wymaga zaangażowania i regularności. Ważne jest znalezienie odpowiedniego czasu i miejsca oraz skupienie się na swojej intencji. Pamiętaj o regularności i wytrwałości w odmawianiu modlitwy, a także o głębszym skupieniu podczas modlitwy różańcowej. Odmawiaj z wiarą i zaufaniem, wiedząc, że Matka Boża nieustannie nas wysłuchuje i działa przez nasze modlitwy. Bądź gotowy na otrzymanie łask, jakie Matka Boża ma dla Ciebie przygotowane.

Cudowne uzdrowienia i łaski związane z nowenną pompejańską

Nowenna pompejańska jest nie tylko modlitwą, ale również źródłem wielu cudownych uzdrowień i otrzymanych łask. Wielu ludzi doświadczyło cudów i otrzymało pomoc w trudnych sytuacjach za sprawą wstawiennictwa Matki Bożej Pompejańskiej. Świadectwa tych cudownych uzdrowień są dowodem na moc i miłość, jaką Matka Boża okazuje swoim wiernym.

Świadectwa osób, które odmawiały nowennę pompejańską, pełne są historii nawróceń, uwolnień od nałogów, uzdrowień fizycznych i duchowych. Wiele osób doświadczyło uzdrowienia z chorób, które były uznawane za nieuleczalne. Inni odnaleźli wiarę i otrzymali wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych. Świadectwa te są inspirujące i dają nadzieję tym, którzy czują potrzebę modlitwy i szukają pomocy w Matce Bożej.

„Przez odmawianie nowenny pompejańskiej odzyskałem zdrowie i siły do walki z chorobą. Miałem nieuleczalną chorobę, która stale się pogarszała, ale dzięki mojej wierze i modlitwie Matka Boża przywróciła mi zdrowie. Jestem Jej niezmiernie wdzięczny za ten cud.”

Modlitwa nowenny pompejańskiej jest źródłem nadziei, pocieszenia i siły dla wielu ludzi. To czas, kiedy możemy oddać nasze troski i intencje Matce Bożej, wiedząc, że Ona wysłuchuje naszych próśb i wstawi się za nami u swego Syna. Cudowne uzdrowienia i łaski otrzymane przez tę modlitwę są dowodem na niezwykłą moc modlitwy i wstawiennictwa Matki Bożej Pompejańskiej.

Cudowne uzdrowienia w nowennie pompejańskiej:

Świadectwo Data
Uzdrowienie z choroby nowotworowej 15.03.2020
Wyjście z nałogu alkoholowego 02.06.2019
Odzyskanie wzroku po ciężkim urazie oka 11.09.2021

Cudowne uzdrowienia i łaski otrzymane dzięki nowennie pompejańskiej są nieocenionym darem, który jest udziałem wielu ludzi. Ta modlitwa nie tylko przynosi ulgę w trudnych sytuacjach, ale również wzmacnia wiarę i buduje więź z Matką Bożą. Wszystkim, którzy doświadczyli cudownych uzdrowień i otrzymali łaski za wstawiennictwem Matki Bożej Pompejańskiej, jesteśmy wdzięczni za ich świadectwo.

Wnioski

Nowenna pompejańska jest ważnym elementem praktyk wiernych katolickich. Ta modlitwa, która opiera się na różańcu, umożliwia nam pogłębienie naszej wiary i relacji z Bogiem. Poprzez odmawianie nowenny pompejańskiej, możemy doświadczyć cudownych uzdrowień i otrzymać łaski przez wstawiennictwo Matki Bożej Pompejańskiej.

Odmawianie nowenny pompejańskiej wymaga wytrwałości, skupienia i zaangażowania. To ważny czas, w którym możemy zanurzyć się w modlitwie i rozważaniu tajemnic różańca. Ta praktyka pomaga nam zbliżyć się do Boga i prosić o Jego błogosławieństwa.

Modlitwa ma nie tylko moc duchową, ale także wpływa na nasze życie codzienne. Odmawianie nowenny pompejańskiej uczy nas pokory, cierpliwości i zaufania w działanie Boże. Jest to piękne świadectwo siły modlitwy i wiary, które odnajdujemy w naszym życiu chrześcijańskim.

FAQ

Jak długo trwa nowenna pompejańska?

Nowenna pompejańska trwa 54 dni.

Jak podzielić nowennę pompejańską na części?

Nowenna pompejańska jest podzielona na dwie części: błagalną i dziękczynną, po 27 dni każda.

Jakie są modlitwy początkowe nowenny pompejańskiej?

Modlitwy początkowe różańca to wyznanie wiary, Ojcze Nasz, Zdrowaś Maria i Chwała Ojcu.

Jak odmawiać modlitwy różańcowe w nowennie pompejańskiej?

Odmawiamy piętnaście tajemnic różańca, składających się z rozważania i dziesiątki różańca.

Jakie są modlitwy końcowe nowenny pompejańskiej?

Modlitwy końcowe to „Pod Twoją obronę”, modlitwa błagalna lub dziękczynna i zawołanie „Królowo Różańca Świętego, módl się za nami”.

Jakie są porady dla odmawiających nowennę pompejańską?

Znajdź odpowiedni czas i miejsce, skup się na intencji, bądź regularny, odmawiaj z pełnym skupieniem i wyrażaj wdzięczność i pokorę w modlitwach końcowych.

Czy są jakieś świadectwa cudownych uzdrowień i łask związanych z nowenną pompejańską?

Tak, istnieje wiele świadectw otrzymanych łask i cudownych uzdrowień za wstawiennictwem Matki Bożej Pompejańskiej.

Jakie są wnioski związane z nowenną pompejańską?

Nowenna pompejańska jest ważnym elementem praktyk katolickich, pomaga zbliżyć się do Boga i otrzymać łaski za wstawiennictwem Matki Bożej.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button