Jak to ?

Pokażemy Ci, jak obliczyć procent z liczby – Łatwo i Szybko!

Obliczanie procentów jest powszechne w różnych dziedzinach życia, takich jak praca czy nauka. Warto znać podstawy obliczania procentów, szczególnie w programie Microsoft Excel. Ten artykuł pokaże Ci, jak obliczyć procent z liczby w prosty i szybki sposób. Zobaczymy, jak zarządzać wartościami procentowymi w arkuszach kalkulacyjnych oraz jak zwiększać lub zmniejszać liczbę o określony procent. Dowiemy się także, jak obliczać liczbę na podstawie procentu i jak obliczać różnicę procentową między dwoma liczbami. Masz pytania? Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy!

Podsumowanie

 • Obliczanie procentów z liczby jest powszechne w różnych dziedzinach życia.
 • Program Excel umożliwia łatwe zarządzanie wartościami procentowymi.
 • Mozna zwiększać lub zmniejszać liczbę o określony procent w Excelu.
 • Obliczanie liczby na podstawie procentu jest możliwe dzięki funkcji „ZACYTOWAĆ”.
 • Różnicę procentową między dwoma liczbami można obliczyć za pomocą funkcji „ZACYTOWAĆ” i operacji odejmowania.

Jak zarządzać wartościami procentowymi w Excelu?

W arkuszach kalkulacyjnych Excel procenty są obliczane i działają tak samo. Program domyślnie dzieli liczbę przez 100, co oznacza, że reprezentacja 50% będzie wynosić 0,50. Aby pracować z wartościami procentowymi w Excelu, warto skorzystać z narzędzia „Formatuj komórki”, gdzie można wybrać opcję „Odsetek”. Pozwala to na pracę z procentami w bardziej intuicyjny sposób.

Wartość procentowa w Excelu może być również wykorzystana do obliczania wartości liczbowych. Na przykład, jeśli chcesz obliczyć 20% z liczby 100, wystarczy pomnożyć 100 przez 0,20. Otrzymasz wynik 20, co jest właśnie 20% z liczby 100.

Aby zwiększyć lub zmniejszyć liczbę o określony procent w Excelu, można skorzystać z prostej formuły. Aby zwiększyć liczbę o 10%, wystarczy pomnożyć ją przez 1,10. Natomiast aby zmniejszyć liczbę o 10%, wystarczy ją pomnożyć przez 0,90. Dzięki temu można szybko i łatwo wykonać operacje związane ze zmianą wartości liczbowych o procent.

Jak obliczać wartość procentową różnicy między dwiema liczbami w Excelu?

Aby obliczyć wartość procentową różnicy między dwiema liczbami w Excelu, można użyć prostej formuły. Wystarczy odjąć jedną liczbę od drugiej, a następnie wynik podzielić przez pierwszą liczbę i pomnożyć przez 100. Na przykład, jeśli chcesz obliczyć wartość procentową różnicy między liczbą 80 a liczbą 100, odejmij 80 od 100, co daje wynik 20. Następnie podziel ten wynik przez 80 i pomnóż przez 100, co daje wartość procentową różnicy równą 25%.

W Excelu istnieje wiele innych funkcji i narzędzi do zarządzania wartościami procentowymi, które mogą ułatwić obliczenia i analizę danych. Dzięki nim można szybko i sprawnie wykonywać operacje związane z procentami, co jest szczególnie przydatne w pracy i analizie danych w programie Excel.

Liczba Procent Wartość procentowa
100 10% 10
200 20% 40
150 15% 22.5

Zwiększanie lub zmniejszanie liczby o określony procent w Excelu

W programie Excel istnieją proste sposoby na zwiększanie lub zmniejszanie liczby o określony procent. Korzystając z funkcji „PRODUKT” i odpowiedniego współczynnika, możemy szybko osiągnąć pożądany rezultat. Na przykład, jeśli chcemy zwiększyć liczbę o 20%, wystarczy ją pomnożyć przez 1,20. Wynik będzie już zawierał zwiększoną wartość. Natomiast jeśli chcemy zmniejszyć liczbę o 20%, wystarczy odjąć od niej współczynnik równy 0,20.

Przykład:

Liczba: 100
Zwiększenie o 20%: =PRODUKT(100, 1,20) = 120
Zmniejszenie o 20%: =100 – (100 * 0,20) = 80

W ten sposób możemy łatwo manipulować liczbami i osiągać żądane efekty procentowe. Excel umożliwia precyzyjne obliczenia oraz zarządzanie wartościami procentowymi w prosty i szybki sposób.

Przykłady zwiększania i zmniejszania liczby o procent w Excelu

Liczba Zwiększenie o 10% Zmniejszenie o 15%
50 =PRODUKT(50, 1,10) = 55 =50 – (50 * 0,15) = 42,50
75 =PRODUKT(75, 1,10) = 82,50 =75 – (75 * 0,15) = 63,75
100 =PRODUKT(100, 1,10) = 110 =100 – (100 * 0,15) = 85

Tabela przedstawia przykładowe obliczenia zwiększania i zmniejszania liczby o określony procent w programie Excel. Dzięki tej funkcjonalności możemy elastycznie dostosowywać wartości liczbowe do naszych potrzeb i wykonywać precyzyjne operacje procentowe.

Obliczanie liczby na podstawie procentu w Excelu

Czasami zdarza się, że znamy procent pewnej liczby, ale nie znamy samej liczby. Na szczęście, w programie Excel istnieje prosty sposób na obliczenie tej liczby. Możemy skorzystać z funkcji „ZACYTOWAĆ” w połączeniu z odpowiednimi wartościami procentu. Oto kroki, które należy podjąć:

 1. Wprowadź wartość procentu do jednej komórki, na przykład 20%.
 2. Wprowadź formułę w innej komórce, która odwołuje się do komórki z wartością procentu. Na przykład, jeśli wartość procentu znajduje się w komórce A1, wprowadź formułę =ZACYTOWAĆ(A1) w innej komórce.
 3. Wynik tej formuły będzie wyświetlał właściwą liczbę na podstawie procentu. Na przykład, jeśli 20% to 200, wynik formuły będzie wynosił 200.

Dzięki temu prostemu krokom możemy szybko i łatwo obliczyć liczbę na podstawie procentu w Excelu. Ta metoda może być przydatna w różnych kontekstach, takich jak finanse, sprzedaż czy prognozowanie danych. Jest to jedno z wielu narzędzi, które Excel oferuje do wykonywania skomplikowanych obliczeń.

Oto przykład tabeli przedstawiającej obliczanie liczby na podstawie procentu w Excelu:

Wartość procentu Formuła Wynik
20% =ZACYTOWAĆ(A1) 200
30% =ZACYTOWAĆ(A2) 300
50% =ZACYTOWAĆ(A3) 500

W ten sposób możemy w prosty sposób obliczyć liczby na podstawie procentu w Excelu. Ta technika może być przydatna w wielu różnych scenariuszach, zarówno w pracy, jak i w codziennym życiu.

Obliczanie procentu dwóch liczb w Excelu

Obliczanie procentu dwóch liczb w Excelu jest prostym zadaniem, które można szybko wykonać, korzystając z odpowiednich funkcji programu. Excel oferuje kilka możliwości obliczania procentu, w zależności od potrzeb i preferencji użytkownika. Poniżej przedstawiamy przykładowe metody obliczania procentu dwóch liczb w Excelu:

Metoda 1: Wykorzystanie wzoru

Można użyć prostego wzoru matematycznego, aby obliczyć procent jednej liczby na podstawie drugiej liczby. Wzór ten wygląda następująco:

Procent = (Liczba / Podstawa) * 100

Gdzie „Liczba” to liczba, dla której obliczamy procent, a „Podstawa” to druga liczba, od której obliczamy procent. Na przykład, jeśli chcemy obliczyć, ile 75 jest w stosunku do 150, możemy użyć tego wzoru:

Procent = (75 / 150) * 100 = 50%

Metoda 2: Wykorzystanie funkcji „PROP” w Excelu

Alternatywnie, można skorzystać z funkcji „PROP” w Excelu, aby obliczyć procent jednej liczby na podstawie drugiej liczby. Ta funkcja ma następującą składnię:

=PROP(liczba, podstawa, precyzja)

Gdzie „liczba” to liczba, dla której obliczamy procent, „podstawa” to druga liczba, od której obliczamy procent, a „precyzja” określa liczbę miejsc po przecinku. Na przykład, aby obliczyć, ile 75 jest w stosunku do 150 do dwóch miejsc po przecinku, możemy użyć tej funkcji:

=PROP(75, 150, 2) = 50,00%

Metoda 3: Wykorzystanie formatowania komórki

Excel oferuje również możliwość obliczania procentu dwóch liczb za pomocą formatowania komórki. Można to zrobić, wybierając komórkę, która ma wyświetlać wynik procentowy, a następnie klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję „Formatuj komórkę”. W oknie dialogowym „Formatowanie komórki” należy wybrać kategorię „Odsetek” i określić odpowiednie opcje formatowania, takie jak liczba miejsc dziesiętnych. Po zastosowaniu formatowania, Excel automatycznie obliczy procent dwóch liczb i wyświetli wynik w wybranej komórce.

Liczba Podstawa Procent
75 150 50%

Obliczanie różnicy procentowej między dwiema liczbami w Excelu

W programie Excel istnieje prosty sposób na obliczanie różnicy procentowej między dwiema liczbami. Możemy to zrobić za pomocą funkcji „ZACYTOWAĆ” oraz operacji odejmowania. Wprowadzając dwie różne wartości do odpowiednich komórek, możemy użyć funkcji „ZACYTOWAĆ” i odjąć jedną wartość od drugiej. Wynik pokaże nam różnicę procentową między tymi dwoma liczbami.

Przykładowo, jeśli chcemy obliczyć różnicę procentową między liczbą 10 a liczbą 7, możemy wprowadzić te wartości do komórek A1 i B1. Następnie, w komórce C1 możemy wpisać formułę „=ZACYTOWAĆ((B1-A1)/A1,0)”. Wynik, który otrzymamy, to 0,3 lub 30%. Oznacza to, że liczba 7 różni się o 30% od liczby 10.

Obliczanie różnicy procentowej między dwiema liczbami może być przydatne w wielu przypadkach. Na przykład, w świecie biznesu, można tego użyć do analizy wzrostu sprzedaży lub zmiany cen. W naukowych badaniach, obliczanie różnicy procentowej może pomóc w analizie zmian wskaźników i wyników. Dzięki prostym narzędziom dostępnym w programie Excel, obliczanie różnicy procentowej między dwiema liczbami staje się szybkie i łatwe.

Przykład obliczania różnicy procentowej między dwiema liczbami w Excelu:

Liczba 1 Liczba 2 Różnica procentowa
10 7 =ZACYTOWAĆ((B1-A1)/A1,0)
7 10 =ZACYTOWAĆ((B2-A2)/A2,0)

Wynik:

Różnica procentowa między liczbą 10 a liczbą 7 wynosi 30%. Natomiast różnica procentowa między liczbą 7 a liczbą 10 wynosi -30%.

Dzięki temu prostemu sposobowi obliczania różnicy procentowej w Excelu, możemy szybko analizować dane i otrzymywać wartości procentowe, które pomogą nam w podejmowaniu decyzji i zrozumieniu zmian w liczbowych danych.

Oprogramowanie Soulver – łatwe obliczenia matematyczne na Macu

Jeśli szukasz prostego i intuicyjnego sposobu na wykonywanie obliczeń matematycznych na Macu, warto zapoznać się z oprogramowaniem Soulver. Soulver pozwala na obliczanie operacji matematycznych w sposób zrozumiały i czytelny, dodając adnotacje linia po linii. Można także używać go do przeliczania różnych jednostek, takich jak waluty czy odległości. Dzięki Soulver można tworzyć zmienne, korzystać z funkcji matematycznych i zapisywać swoją pracę w różnych formatach. To łatwe w obsłudze oprogramowanie, które ułatwi Ci obliczenia na Macu.

Soulver to idealne narzędzie dla każdego, kto potrzebuje szybkich i precyzyjnych obliczeń matematycznych na Macu. Dzięki jego intuicyjnemu interfejsowi i możliwości dodawania adnotacji, możemy łatwo śledzić proces obliczeń krok po kroku. Soulver jest również doskonały do przeliczania jednostek i walut, co jest niezwykle przydatne w codziennym życiu i biznesie. Polecamy Soulver wszystkim osobom, które potrzebują prostego i skutecznego narzędzia do wykonywania obliczeń matematycznych na Macu.

Soulver to niezastąpione narzędzie dla wszystkich osób, które często wykonują obliczenia matematyczne na Macu. Jego intuicyjny interfejs, możliwość tworzenia zmiennych i korzystania z funkcji matematycznych sprawiają, że jest niezwykle przyjazny dla użytkownika. Nie musisz już tracić czasu na ręczne obliczenia – Soulver szybko i precyzyjnie wykonuje je za Ciebie. Już teraz spróbuj go sam i przekonaj się, jak dużo czasu i wysiłku możesz zaoszczędzić dzięki temu oprogramowaniu.

Funkcje Soulver Zalety
Obliczanie operacji matematycznych Prostota i intuicyjność
Przeliczanie jednostek i walut Szybkość i precyzja
Tworzenie zmiennych Oszczędność czasu i wysiłku

Soulver to nie tylko narzędzie do wykonywania obliczeń matematycznych – to styl życia. Dzięki Soulver możemy szybko i precyzyjnie rozwiązywać codzienne problemy matematyczne, oszczędzając czas i wysiłek. Jeśli szukasz prostego i efektywnego sposobu na obliczenia matematyczne na Macu, Soulver jest idealnym wyborem. Spróbuj go już dziś i dołącz do milionów zadowolonych użytkowników na całym świecie. Odkryj, jak łatwo możesz wykonywać obliczenia matematyczne na Macu dzięki oprogramowaniu Soulver!

Jak obliczyć wielkość próbki w badaniach rynkowych

Przeprowadzanie badan rynkowych to niezwykle ważne narzędzie, które pomaga firmom zbierać informacje na temat swojej docelowej grupy odbiorców. Jednak aby wyniki tych badań były reprezentatywne dla całej populacji, konieczne jest określenie odpowiedniej wielkości próbki. Obliczanie tej wielkości może wydawać się skomplikowane, ale istnieją narzędzia i metody, które ułatwiają to zadanie.

Metoda do obliczania wielkości próbki

Aby obliczyć odpowiednią wielkość próbki, należy wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak wielkość populacji, poziom ufności, margines błędu i odchylenie standardowe. Istnieje kilka wzorów, które można zastosować, ale jeden z najpopularniejszych to wzór na obliczanie wielkości próbki dla populacji skończonej:

n = (Z² * p * (1-p)) / (e²)

Gdzie:

 • n – wielkość próbki
 • Z – wartość związana z poziomem ufności (np. dla poziomu ufności 95%, Z wynosi 1,96)
 • p – szacowana proporcja w populacji
 • e – pożądany margines błędu

Wykorzystując ten wzór, można obliczyć odpowiednią wielkość próbki dla badania rynkowego i mieć pewność, że wyniki będą miarodajne i reprezentatywne dla całej populacji.

Poziom ufności Wartość Z
90% 1,645
95% 1,96
99% 2,576

Table: Wartości Z dla różnych poziomów ufności

Wartości Z są rozkładem normalnym, które są używane do ustalenia przedziałów ufności w statystyce. Dlatego ważne jest, aby wybrać odpowiedni poziom ufności dla konkretnego badania rynkowego.

Ułatw sobie obliczenia z kalkulatorem próbek

Obliczanie wielkości próbki może być czasochłonne i skomplikowane, szczególnie przy większych populacjach i precyzyjnych wymaganiach. Dlatego warto skorzystać z dostępnych online kalkulatorów próbek, które automatycznie przeliczą wymagane parametry na podstawie podanych danych. Wystarczy wprowadzić poziom ufności, margines błędu i wielkość populacji, a kalkulator wygeneruje odpowiednią liczbę próbek.

Dzięki temu oszczędzasz czas i zapewniasz sobie pewność, że wielkość próbki jest dobrze dobrana do potrzeb badania rynkowego. Możesz skupić się na analizie wyników i wyciąganiu wniosków, zamiast poświęcać czas na skomplikowane obliczenia.

Mając odpowiednią wielkość próbki, możesz przeprowadzić badanie rynkowe, które dostarczy istotnych informacji na temat Twojej grupy docelowej i pozwoli na podejmowanie bardziej trafnych decyzji biznesowych.

Rodzaje próbek w badaniach rynkowych

Przy przeprowadzaniu badania rynkowego istotnym elementem jest wybór odpowiedniego rodzaju próbki. W badaniach rynkowych stosuje się głównie dwa rodzaje próbkowania: próbkowanie prawdopodobieństwa i próbkowanie nieprawdopodobne. Każdy z tych rodzajów ma swoje cechy i zastosowanie, które warto poznać.

Próbkowanie prawdopodobieństwa

Próbkowanie prawdopodobieństwa polega na losowym wyborze uczestników badania z populacji na podstawie określonych kryteriów. Jest to najczęściej stosowany rodzaj próbkowania, ponieważ zapewnia, że każdy członek populacji ma równe szanse na bycie wybranym do próby. Próbkowanie prawdopodobieństwa daje najbardziej reprezentatywne wyniki, a otrzymane dane mogą być uogólniane na całą populację.

Próbkowanie nieprawdopodobne

Próbkowanie nieprawdopodobne polega na losowym wyborze uczestników badania bez określonych kryteriów. Jest to mniej precyzyjny sposób i może prowadzić do wyników mniej reprezentatywnych dla populacji. Próbkowanie nieprawdopodobne jest stosowane w sytuacjach, gdy trudno jest przeprowadzić próbkowanie prawdopodobieństwa lub gdy nie jest konieczne uzyskanie reprezentatywnych danych dla całej populacji.

Rodzaj próbki Opis
Próbkowanie prawdopodobieństwa Losowy wybór uczestników z populacji na podstawie określonych kryteriów
Próbkowanie nieprawdopodobne Losowy wybór uczestników bez określonych kryteriów

Wybór odpowiedniego rodzaju próbki w badaniach rynkowych zależy od celu badania i dostępnych zasobów. Próbkowanie prawdopodobieństwa jest zwykle preferowane, ponieważ daje bardziej reprezentatywne wyniki, ale w niektórych sytuacjach próbkowanie nieprawdopodobne może być wystarczające. Warto również pamiętać o innych czynnikach, takich jak wielkość populacji, cel badania i budżet, które mogą wpływać na wybór rodzaju próbki.

Jak znaleźć idealną wielkość próbki przy pomocy kalkulatora próbek

Obliczanie idealnej wielkości próbki może być trudnym zadaniem. Na szczęście istnieją kalkulatory online, które ułatwiają to zadanie. Wystarczy wprowadzić poziom ufności, margines błędu i wielkość populacji, a kalkulator przeliczy idealną liczebność próbki. Dzięki temu można szybko i łatwo określić, ile osób powinno wziąć udział w badaniu, aby wynik był reprezentatywny dla całej populacji.

Wielkość próbki odgrywa kluczową rolę w badaniach rynkowych. Wybieranie odpowiedniej liczebności próby ma wpływ na trafność i wiarygodność wyników. Zbyt mała próbka może prowadzić do błędnych wniosków, podczas gdy zbyt duża próba może być kosztowna i niepraktyczna do przeprowadzenia.

Rola kalkulatora próbek

Kalkulator próbek jest niezwykle przydatnym narzędziem, które pozwala dokładnie określić wielkość próbki. Poprzez wprowadzenie odpowiednich danych, takich jak poziom ufności, margines błędu i wielkość populacji, można otrzymać precyzyjne wyniki dotyczące liczby osób, które powinny wziąć udział w badaniu.

Kalkulator próbek eliminuje konieczność ręcznego obliczania wielkości próbki i zapewnia pewność, że badanie będzie reprezentatywne dla całej populacji. Dzięki temu można oszczędzić czas i wysiłek, jednocześnie gwarantując wiarygodne wyniki badania.

Poziom ufności Margines błędu Wielkość populacji Wielkość próbki
95% 5% 1000 278
99% 3% 5000 1066
90% 2% 2000 138

Wszystkie wartości w tabeli są przykładami i nie mają na celu przedstawiania rzeczywistych wyników badania.

Wniosek: Korzystanie z kalkulatora próbek jest niezwykle przydatne przy obliczaniu idealnej wielkości próbki. Pozwala to osiągnąć reprezentatywne wyniki badania, jednocześnie minimalizując ryzyko błędnych wniosków. Jeśli planujesz przeprowadzić badanie rynkowe, warto skorzystać z tej prosty i dokładny narzędzie, aby uzyskać wiarygodne dane.

Wniosek

Podsumowując, obliczanie procentów z liczb może być łatwe i szybkie dzięki narzędziom takim jak Excel czy oprogramowanie Soulver. Warto zrozumieć podstawy obliczania procentów i poznać metody zarządzania wartościami procentowymi. W Excelu możemy zarządzać wartościami procentowymi za pomocą narzędzia „Formatuj komórki” oraz zwiększać lub zmniejszać liczbę o określony procent. Jeśli znamy procent pewnej liczby, możemy też obliczyć samą liczbę na podstawie tego procentu. W badaniach rynkowych ważne jest również dobór odpowiedniej wielkości próbki, aby wyniki były reprezentatywne dla całej populacji.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy z obliczeniami procentowymi, skontaktuj się z nami. Jesteśmy gotowi, aby pomóc Ci w zrozumieniu i wykonywaniu obliczeń procentowych w łatwy i szybki sposób. Dzięki naszym wskazówkom i narzędziom, obliczanie procentów z liczb nie będzie już problemem. Zapraszamy do kontaktu!

FAQ

Jak obliczyć procent z liczby?

W Excelu można użyć narzędzia „Formatuj komórki” i wybrać opcję „Odsetek”. Można również pomnożyć liczbę przez odpowiedni współczynnik, np. 1,20, aby zwiększyć ją o 20%.

Jak zarządzać wartościami procentowymi w Excelu?

Warto skorzystać z narzędzia „Formatuj komórki” i wybrać opcję „Odsetek”. Dzięki temu możliwe jest pracowanie z procentami w bardziej intuicyjny sposób.

Jak zwiększyć lub zmniejszyć liczbę o określony procent w Excelu?

Można użyć funkcji „PRODUKT” i odpowiedniego współczynnika do zwiększenia liczby. Na przykład, aby zwiększyć liczbę o 20%, można ją pomnożyć przez 1,20. Zmniejszanie liczby o określony procent można osiągnąć poprzez odjęcie odpowiedniego współczynnika.

Jak obliczyć liczbę na podstawie procentu w Excelu?

Można użyć funkcji „ZACYTOWAĆ” i podać wartość procentu oraz odwołać się do odpowiedniej komórki przy obliczaniu wyniku.

Jak obliczyć procent dwóch liczb w Excelu?

Można użyć funkcji „ZACYTOWAĆ” i podać wartości liczb w odpowiednie komórki, a następnie obliczyć wynik.

Jak obliczyć różnicę procentową między dwiema liczbami w Excelu?

Można użyć funkcji „ZACYTOWAĆ” wraz z operacją odejmowania, aby obliczyć wynik. Następnie, używając funkcji „ZACYTOWAĆ” obliczamy wynik w stosunku do jednej z liczb.

Jak używać oprogramowania Soulver do obliczeń matematycznych na Macu?

Oprogramowanie Soulver pozwala na obliczanie operacji matematycznych w sposób zrozumiały i czytelny. Można również korzystać z różnych funkcji, takich jak przeliczanie jednostek, dodawanie adnotacji linia po linii i zapisywanie pracy w różnych formatach.

Jak obliczyć wielkość próbki w badaniach rynkowych?

Istnieje złożony wzór do obliczania wielkości próbki, ale można również skorzystać z dostępnych kalkulatorów online, które ułatwiają to zadanie. Wystarczy podać odpowiednie dane, takie jak poziom ufności, margines błędu i wielkość populacji.

Jakie są rodzaje próbek w badaniach rynkowych?

W badaniach rynkowych stosuje się dwa główne rodzaje próbek: próbkowanie prawdopodobieństwa i próbkowanie nieprawdopodobne. Próbkowanie prawdopodobieństwa polega na losowym wyborze uczestników z populacji na podstawie określonych kryteriów, podczas gdy próbkowanie nieprawdopodobne polega na losowym wyborze uczestników bez określonych kryteriów.

Jak znaleźć idealną wielkość próbki przy pomocy kalkulatora próbek?

Istnieją dostępne kalkulatory online, które ułatwiają obliczanie idealnej wielkości próbki. Wystarczy podać poziom ufności, margines błędu i wielkość populacji, a kalkulator przeliczy odpowiednią liczebność próbki.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button