Jak to ?

Razem dowiemy się, jak obliczyć średnią – proste kroki.

W tym artykule dowiemy się, jak obliczyć średnią, medianę i modę za pomocą popularnego arkusza kalkulacyjnego Excel. Obliczanie średniej w Excelu jest prostym i wydajnym procesem, który pozwoli szybko uzyskać tę ważną wartość w Twoich analizach.

Ważne wnioski:

 • Obliczanie średniej w Excelu jest prostym i efektywnym procesem.
 • Można skorzystać z funkcji ŚREDNIA lub SUMA i PODZIEL do obliczenia średniej.
 • Excel umożliwia również obliczanie mediany za pomocą funkcji MEDIANA.
 • Tryb można obliczyć za pomocą funkcji TRYB w Excelu.
 • Statystyka opisowa w Excelu pozwala uzyskać pełny obraz danych.

Obliczanie średniej w Excelu – proste metody

Aby obliczyć średnią w Excelu, możemy skorzystać z funkcji ŚREDNIA, która zwraca średnią z wybranych wartości. Wystarczy wybrać komórkę, w której chcemy wyświetlić wynik i wpisać formułę =ŚREDNIA(, a następnie wybrać zakres komórek zawierających dane i zamknąć nawias. Excel automatycznie obliczy średnią z zestawu danych.

Innym sposobem jest użycie funkcji SUMA i PODZIEL, która daje większą kontrolę nad procesem obliczeń. Wybieramy komórkę, w której chcemy wyświetlić wynik, wpisujemy =SUMA(, wybieramy zakres komórek zawierających dane, a następnie wpisujemy /COUNT( i ponownie wybieramy zakres komórek. Excel doda wszystkie wartości i podzieli je przez liczbę elementów, dając wynik średni. Obie metody są proste i efektywne, pozwalają na uzyskanie dokładnej wartości średniej w Excelu.

Przykład:

PrzedmiotOcena
Matematyka4
Język polski5
Biologia3

Obliczenie średniej dla tych ocen w Excelu można przeprowadzić za pomocą funkcji ŚREDNIA lub SUMA i PODZIEL:

=ŚREDNIA(B2:B4)

=SUMA(B2:B4)/COUNT(B2:B4)

Wynik będzie taki sam – 4.

Obliczanie mediany w Excelu – krok po kroku

Aby obliczyć medianę w Excelu, można skorzystać z funkcji MEDIANA, która zwraca wartość środkową po posortowaniu danych. Proces ten można przeprowadzić, wykonując następujące kroki:

 1. Wybierz komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik.
 2. Użyj funkcji MEDIANA, wprowadzając zakres komórek zawierających dane.
 3. Zamknij formułę i Excel automatycznie obliczy medianę, wyświetlając wynik w wybranej komórce.

Obliczanie mediany w Excelu jest prostym procesem, który dostarcza ważnych informacji o wartości środkowej zbioru danych. Może być szczególnie przydatne, gdy chcemy poznać wartość, która znajduje się dokładnie w środku uporządkowanego zestawu danych lub gdy mamy do czynienia z danymi o rozkładzie skośnym.

Przykład:
Mamy zbiór danych: 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30.
Po posortowaniu danych rosnąco: 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30.
Mediana wynosi 18, ponieważ jest to wartość środkowa w uporządkowanym zbiorze danych.

Obliczanie mediany w Excelu jest łatwe dzięki wbudowanej funkcji MEDIANA. Umożliwia to szybkie i precyzyjne obliczenie wartości środkowej zbioru danych, co może być przydatne w analizach statystycznych lub innych dziedzinach, gdzie znajomość środkowej wartości jest istotna.

Przykład:

Przyjrzyjmy się zbiorowi danych przedstawionemu w tabeli poniżej:

Lp.Wartość
110
212
315
418
520
625
730

Aby obliczyć medianę dla tego zbioru danych, wykonajmy następujące kroki w Excelu:

 1. Wybierz komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik, na przykład komórkę B9.
 2. Wprowadź formułę „=MEDIANA(B2:B8)”.
 3. Naciśnij Enter, a Excel wyświetli obliczoną wartość mediany, która wynosi 18.

W ten sposób można łatwo obliczyć medianę dla dowolnego zestawu danych w Excelu, co pozwala uzyskać istotne informacje na temat wartości środkowej w analizach statystycznych.

Obliczanie trybu w Excelu – łatwe metody

Obliczanie trybu, czyli wartości, która najczęściej występuje w zbiorze danych, może być wykonywane w programie Excel za pomocą prostych metod. Istnieje funkcja TRYB, która zwraca wartość lub wartości trybu dla określonego zakresu danych. Aby obliczyć tryb, wystarczy wybrać zakres danych i użyć funkcji TRYB. Excel wyświetli najczęściej występujące wartości oddzielone przecinkami.

Na przykład, jeśli mamy zbiór danych zawierający liczby 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, to tryb tego zbioru wynosi 5. Aby obliczyć ten tryb w Excelu, wystarczy wybrać te wartości i użyć funkcji TRYB. Excel wyświetli wartość 5 jako wynik.

Metoda 1: Użycie funkcji TRYB

Aby obliczyć tryb za pomocą funkcji TRYB, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Wybierz komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik trybu.
 2. Wpisz formułę „=TRYB(„.
 3. Wybierz zakres komórek zawierających dane.
 4. Zamknij nawias i naciśnij Enter.

Excel obliczy wartość trybu dla wybranego zakresu danych i wyświetli ją w wybranej komórce.

Metoda 2: Ręczne zliczanie wartości

Jeśli preferujesz bardziej manualną metodę obliczania trybu, możesz ręcznie zliczyć, która wartość występuje najczęściej w zbiorze danych. W tym przypadku, musisz spojrzeć na wszystkie wartości i zidentyfikować tę, która pojawia się najwięcej razy. To może być czasochłonne i wymagać większego zaangażowania, ale może być przydatne, gdy masz do czynienia z mniejszymi zestawami danych.

Liczby23445556
Tryb5

W naszym przykładzie, wartość trybu wynosi 5, ponieważ ta liczba występuje najczęściej w zbiorze danych.

Obliczanie trybu w Excelu za pomocą tych łatwych metod pozwala na szybkie i precyzyjne znalezienie wartości, która najczęściej występuje w Twoich danych. To ważne narzędzie do analizy zbiorów danych i zrozumienia ich charakterystyki.

Wprowadzenie do statystyki opisowej w Excelu

Statystyka opisowa jest niezwykle przydatnym narzędziem, które pozwala nam lepiej zrozumieć nasze dane i wyciągać wnioski na ich podstawie. W Excelu mamy wiele możliwości obliczania różnych miar statystycznych, takich jak średnia, mediana i tryb. Pozwala nam to uzyskać kompletny obraz danych i podejmować świadome decyzje.

Różne miary statystyczne w Excelu

W Excelu możemy obliczać wiele miar statystycznych, które pomagają nam zrozumieć nasze dane. Średnia, znana również jako wartość oczekiwana, reprezentuje tendencję centralną danych. Możemy obliczyć średnią za pomocą funkcji ŚREDNIA, która sumuje wszystkie wartości i dzieli je przez liczbę elementów.

Mediana to wartość środkowa w zbiorze danych. Możemy obliczyć medianę za pomocą funkcji MEDIANA, która sortuje dane w kolejności rosnącej lub malejącej i znajduje wartość środkową. Jeśli liczba elementów w zbiorze jest parzysta, mediana to średnia z dwóch środkowych wartości.

Tryb to wartość, która najczęściej występuje w zbiorze danych. Możemy obliczyć tryb za pomocą funkcji TRYB, która wyświetla wartości, które powtarzają się najczęściej. Ten parametr pozwala nam zidentyfikować najpopularniejsze wartości w naszych danych.

Miara statystycznaFunkcja w Excelu
Średnia=ŚREDNIA(zakres_danych)
Mediana=MEDIANA(zakres_danych)
Tryb=TRYB(zakres_danych)

Statystyka opisowa to podstawa analizy danych. Dzięki Excelowi mamy łatwy dostęp do różnych miar statystycznych, które pomagają nam zrozumieć nasze dane i podejmować lepsze decyzje. Średnia, mediana i tryb to tylko niektóre z funkcji, które możemy wykorzystać do analizy naszych danych w Excelu.

Jak wykorzystać Google Analytics do analizy danych

Google Analytics to niezastąpione narzędzie, które pozwala nam na dokładną analizę danych dotyczących naszej witryny internetowej. Dzięki Google Analytics możemy śledzić różne wskaźniki i metryki, takie jak liczba odwiedzin, czas spędzony na stronie, współczynnik odrzuceń i wiele innych. Analiza tych danych pozwala nam na lepsze zrozumienie zachowań użytkowników i efektywniejsze prowadzenie naszego biznesu online.

Zaczynając analizę w Google Analytics, warto skonfigurować naszą witrynę zgodnie z instrukcjami Google Analytics. Po skonfigurowaniu, będziemy mieli dostęp do szczegółowych raportów dotyczących naszej witryny. Możemy śledzić dane demograficzne użytkowników, ich źródła ruchu, używane urządzenia i wiele innych informacji, które są niezwykle cenne dla naszego biznesu.

W Google Analytics możemy również tworzyć niestandardowe raporty, które dostosowują się do naszych indywidualnych potrzeb. Możemy zdefiniować wymiary i dane, które chcemy śledzić, aby uzyskać dokładną analizę naszej witryny. Możemy porównywać różne źródła ruchu, sprawdzać efektywność naszych kampanii marketingowych i podejmować decyzje oparte na rzeczywistych danych.

Jak optymalnie wykorzystać Google Analytics?

Aby w pełni wykorzystać potencjał Google Analytics, warto regularnie monitorować i analizować zebrane dane. Możemy ustawić cele i śledzić ich realizację, porównywać różne segmenty użytkowników i sprawdzać, które działania przynoszą najlepsze rezultaty. Analiza danych w Google Analytics pozwala nam podejmować świadome decyzje, zoptymalizować naszą witrynę i osiągnąć sukces w naszym biznesie online.

Miara statystycznaOpis
Liczba odwiedzinCałkowita liczba odwiedzin naszej witryny w określonym okresie czasu.
Średni czas trwania sesjiŚredni czas, jaki użytkownicy spędzają na naszej stronie podczas jednej sesji.
Współczynnik odrzuceńOdsetek sesji, w których użytkownicy opuszczają naszą witrynę po obejrzeniu tylko jednej strony.
Demografia użytkownikówInformacje na temat wieku, płci i zainteresowań naszych użytkowników.

Google Analytics to nieocenione narzędzie, które pozwala na dogłębną analizę naszej witryny. Dzięki niemu możemy lepiej zrozumieć naszych użytkowników, zoptymalizować naszą witrynę i skutecznie prowadzić nasz biznes online. Pamiętajmy, że analiza danych to kluczowy element sukcesu w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku online.

Wymiar w Google Analytics – co to jest i jak działa

W kontekście Google Analytics, wymiar to grupa użytkowników o podobnej cechę. Może to być miasto, wiek, płeć, czy używana przeglądarka. Wymiary umożliwiają nam analizowanie klientów i ich zachowań na stronie, zidentyfikowanie preferencji i zwyczajów, oraz dostarczenie wartościowych wniosków. Google Analytics oferuje ponad 200 typów wymiarów, które możemy wykorzystać w naszych analizach. Dzięki nim możemy zrozumieć, jak różne grupy użytkowników interakcjonują z naszą stroną.

Aby skorzystać z wymiarów w Google Analytics, musimy najpierw zdefiniować, jakie dane mają być wyświetlane dla poszczególnych wartości wymiaru. Możemy wybrać, które informacje są dla nas najważniejsze i najbardziej interesujące. Na przykład, jeśli analizujemy ruch na stronie w różnych miastach, możemy zdefiniować wymiar „Miasto” i wybrać, jakie konkretne dane chcemy zobaczyć dla poszczególnych miast. Dzięki temu możemy zidentyfikować trendy, preferencje i potrzeby użytkowników, oraz dostosować naszą stronę do ich oczekiwań.

Przykłady wymiarów w Google Analytics:

 • Miasto: pozwala na analizę ruchu na stronie w poszczególnych miastach.
 • Przeglądarka: umożliwia zrozumienie, jak różne przeglądarki wpływają na zachowanie użytkowników.
 • Urządzenie: pozwala na analizę, jakie urządzenia (komputery, telefony, tablety) są najczęściej używane do odwiedzania naszej strony.
 • Kampania marketingowa: umożliwia śledzenie skuteczności różnych kampanii reklamowych i promocyjnych.

Wymiar w Google Analytics to niezwykle przydatne narzędzie, które pozwala na segmentację użytkowników i analizę ich zachowań. Dzięki niemu możemy lepiej zrozumieć naszą audytorię i dostosować naszą stronę do ich potrzeb i oczekiwań.

WymiarOpis
MiastoAnaliza ruchu na stronie w poszczególnych miastach.
PrzeglądarkaZrozumienie, jak różne przeglądarki wpływają na zachowanie użytkowników.
UrządzenieAnaliza, jakie urządzenia są najczęściej używane do odwiedzania strony.
Kampania marketingowaŚledzenie skuteczności różnych kampanii reklamowych i promocyjnych.

Współczynnik odrzuceń – jak go interpretować

Współczynnik odrzuceń to kluczowe kryterium, które pozwala nam ocenić skuteczność naszej strony internetowej. Wartość tego współczynnika informuje nas o odsetku sesji, w których użytkownicy opuszczają stronę po jednej przeglądanej podstronie. Interpretacja tego wskaźnika jest istotna dla zrozumienia, czy nasza strona spełnia oczekiwania użytkowników.

Wysoka wartość współczynnika odrzuceń może wynikać z różnych czynników, takich jak nieatrakcyjny lub nieintuicyjny interfejs, długi czas ładowania strony, treści niewłaściwie dopasowane do oczekiwań użytkowników lub trudności w nawigacji. Jeśli współczynnik odrzuceń jest wysoki, oznacza to, że wiele osób opuszcza naszą stronę po wejściu na nią.

Aby poprawić skuteczność strony i obniżyć współczynnik odrzuceń, warto przeprowadzić analizę danej podstrony. Sprawdź, czy strona jest responsywna i dobrze wygląda na różnych urządzeniach. Zadbaj o czytelność i atrakcyjność treści, umieść ważne informacje na widocznym miejscu. Upewnij się również, że strona ładowanie się szybko i bez problemów technicznych.

Czynniki wpływające na współczynnik odrzuceńSposoby poprawy
Trudności w nawigacjiZapewnienie czytelnej i intuicyjnej nawigacji
Nieatrakcyjny interfejsZdobycie i zastosowanie estetycznego i przyciągającego wzrok designu
Niewłaściwie dopasowane treściDostosowanie treści do oczekiwań użytkowników i ich potrzeb
Długi czas ładowania stronyOptymalizacja strony pod kątem szybkości ładowania

„Wysoki współczynnik odrzuceń może być sygnałem, że coś na naszej stronie nie działa zgodnie z oczekiwaniami użytkowników. Analiza i poprawa tych czynników może znacząco wpłynąć na skuteczność naszej strony.”

Interpretacja współczynnika odrzuceń pozwala nam zidentyfikować miejsca problemowe na stronie i podejść do nich w sposób konstruktywny. Poprawa tych aspektów może znacznie zwiększyć efektywność naszej strony i przyciągnąć większą liczbę zadowolonych użytkowników.

Sesja w Google Analytics – co to jest i jak działa

Sesja w Google Analytics to podstawowy element analizy danych w serwisach internetowych. Sesja jest okresem, w którym użytkownik wykazuje aktywność na stronie. To czas, w którym użytkownik przegląda różne podstrony, wykonuje akcje, takie jak kliknięcia w linki, spędza czas na czytaniu treści i dokonuje interakcji z witryną. Sesja kończy się, gdy użytkownik jest nieaktywny przez co najmniej 30 minut, gdy nadejdzie północ lub gdy nastąpi zmiana kampanii.

Sesje w Google Analytics mają ważne znaczenie dla analizy ruchu na stronie. Pozwalają na śledzenie i analizę aktywności użytkowników, zrozumienie ich zachowań i preferencji. Dzięki sesjom możemy zidentyfikować, jakie podstrony są najczęściej odwiedzane, jak długo użytkownicy spędzają czas na stronie, jak często wracają, a także jakie działania podejmują, takie jak dodawanie produktów do koszyka czy dokonywanie zakupów.

Google Analytics dostarcza różne miary i wskaźniki związane z sesjami, takie jak czas trwania sesji, liczba odsłon, współczynnik odrzuceń i wiele innych. Te dane są niezwykle cenne dla właścicieli witryn internetowych i marketerów, którzy mogą na ich podstawie podejmować decyzje dotyczące optymalizacji witryny, poprawy wrażeń użytkowników i zwiększenia konwersji.

WskaźnikOpis
Czas trwania sesjiŚredni czas trwania sesji w minutach. Pozwala zrozumieć, jak długo użytkownicy spędzają na stronie.
Liczba odsłonCałkowita liczba odsłon wszystkich podstron. Pokazuje, ile razy użytkownicy wczytali strony witryny.
Współczynnik odrzuceńOdsetek sesji, w których użytkownik opuścił witrynę po obejrzeniu tylko jednej podstrony. Wysoki współczynnik odrzuceń może wskazywać na problemy z witryną lub treściami.

Czas odwiedzin i średni czas trwania sesji w Google Analytics

W narzędziu Google Analytics istnieją dwie ważne miary, które pozwalają nam analizować aktywność użytkowników na naszej stronie internetowej – czas odwiedzin i średni czas trwania sesji. Czas odwiedzin to parametr, który można porównywać, aby zrozumieć, jak długo użytkownicy spędzają na naszej witrynie. Jest on obliczany jako średni czas trwania sesji, czyli różnica między czasem pierwszego a ostatniego trafienia na stronie. Jeśli nasz czas odwiedzin jest wysoki, oznacza to, że użytkownicy spędzają dużo czasu na naszej stronie i angażują się w nasze treści.

Innym wskaźnikiem, który pozwala nam ocenić aktywność użytkowników, jest średni czas trwania sesji. Jest to miara, która pokazuje, jak długo trwają poszczególne sesje. Oblicza się go jako iloraz czasu trwania wszystkich sesji i liczby sesji. Jeśli średni czas trwania sesji jest wysoki, oznacza to, że użytkownicy spędzają więcej czasu na naszej stronie, eksplorują jej zawartość i angażują się w interakcje. Wraz z czasem odwiedzin, średni czas trwania sesji pomaga nam ocenić efektywność naszej witryny i określić, czy nasze treści są interesujące i angażujące dla użytkowników.

Analiza czasu odwiedzin i średniego czasu trwania sesji w Google Analytics pozwala nam lepiej zrozumieć zachowanie naszych użytkowników na stronie. Możemy identyfikować trendy, takie jak okresy największej aktywności, a także miejsca, w których użytkownicy opuszczają naszą stronę. Dzięki tym informacjom możemy podejmować świadome działania w celu poprawy doświadczenia użytkownika i efektywności naszej witryny.

ParametrCo oznaczaJak go oceniać
Czas odwiedzinŚredni czas spędzony przez użytkowników na stronieWyższy czas odwiedzin wskazuje na większe zaangażowanie użytkowników
Średni czas trwania sesjiŚredni czas trwania pojedynczej sesji użytkownikaWyższy średni czas trwania sesji wskazuje na większą angażującość treści

Odsłona i unikalne odsłony w Google Analytics

W Google Analytics, odsłona oznacza liczbę wczytań wszystkich stron na stronie internetowej. To jest miara, która pokazuje, ile razy wszyscy użytkownicy załadowali dowolną stronę na Twoim serwisie. Natomiast unikalne odsłony to liczba sesji, w których dana podstrona została wyświetlona co najmniej raz. Oznacza to, że jeśli ten sam użytkownik wyświetli daną podstronę kilka razy w ramach jednej sesji, zostanie to policzone jako jedna unikalna odsłona.

Analiza odsłon i unikalnych odsłon w Google Analytics dostarcza cennych informacji na temat popularności poszczególnych podstron na Twojej stronie. Możesz zidentyfikować, które strony przyciągają największą uwagę użytkowników i które wymagają ewentualnych poprawek. Na podstawie tych danych możesz podejmować decyzje dotyczące optymalizacji treści, ulepszania nawigacji i zwiększania zaangażowania użytkowników.

W przypadku analizy odsłon i unikalnych odsłon w Google Analytics, warto skupić się na porównywaniu różnych podstron, aby zidentyfikować wzorce i tendencje. Możesz porównać odsłony różnych sekcji strony, czas spędzony na poszczególnych podstronach, a także porównać dane z różnych okresów czasu. W ten sposób możesz zrozumieć, jakie treści są najbardziej atrakcyjne dla użytkowników i jakie zmiany mogą przynieść lepsze wyniki.

Wniosek

Podsumowując, obliczanie średniej, mediany i trybu w Excelu jest prostym i wydajnym procesem, który dostarcza ważnych informacji statystycznych. Dzięki funkcjom takim jak ŚREDNIA, MEDIANA i TRYB można szybko i precyzyjnie obliczyć te miary centralne. Excel oferuje także inne narzędzia statystyczne, które pozwalają na analizę danych i podejmowanie świadomych decyzji.

Z kolei Google Analytics stanowi nieocenione narzędzie do analizy danych na stronach internetowych. Dzięki temu narzędziu możemy poznać zachowanie użytkowników, śledzić ruch na stronie i analizować efektywność działań marketingowych. Wiedza na temat czasu odwiedzin, liczby odsłon i współczynnika odrzuceń pozwala na optymalizację witryny i działań marketingowych.

Analiza danych jest kluczowa dla sukcesu w e-commerce i doskonalenia witryny. Dzięki prostym narzędziom takim jak Excel i Google Analytics możemy zgłębiać tajniki statystyki i wykorzystać te informacje do poprawy naszych działań i osiągnięcia zamierzonych celów. Pamiętajmy jednak, że statystyki to tylko jedna część układanki, a sukces wymaga także kreatywności, wiedzy o branży i umiejętności podejmowania trafnych decyzji.

FAQ

Jak obliczyć średnią w Excelu?

Można skorzystać z funkcji ŚREDNIA, która zwraca średnią z wybranych wartości. Wystarczy użyć formuły „=ŚREDNIA()” i wybrać zakres komórek zawierających dane, a Excel automatycznie obliczy średnią.

Jak obliczyć medianę w Excelu?

Można posortować dane w porządku rosnącym lub malejącym, a następnie użyć funkcji MEDIANA, która zwraca wartość środkową. Wybierz komórkę, użyj funkcji MEDIANA i wpisz zakres komórek zawierających dane, a Excel obliczy medianę.

Jak obliczyć tryb w Excelu?

Można skorzystać z funkcji TRYB, która zwraca wartość lub wartości najczęściej występujące w zbiorze danych. Wybierz zakres danych, użyj funkcji TRYB i wprowadź zakres komórek, a Excel wyświetli najczęstsze wartości.

W jaki sposób Excel pomaga w analizie danych statystycznych?

Excel umożliwia obliczanie różnych miar statystycznych, takich jak średnia, mediana i tryb. Można je łatwo obliczyć za pomocą wbudowanych funkcji w programie.

Jak wykorzystać Google Analytics do analizy danych na stronie internetowej?

Google Analytics pozwala na śledzenie ruchu na stronie, zaangażowanie użytkowników, wartość zamówienia i wiele innych miar. Można analizować różne dane i tworzyć niestandardowe raporty.

Co to jest wymiar w Google Analytics?

Wymiar to grupa użytkowników jednolita ze względu na pewną cechę, na przykład miasto. Można zdefiniować, jakie typy danych mają być pokazane dla poszczególnych wartości wymiaru.

Jak interpretować współczynnik odrzuceń w Google Analytics?

Wysoki współczynnik odrzuceń może wynikać z różnych czynników, takich jak niepoprawna implementacja kodu śledzenia lub niedopasowanie funkcjonalności strony. Należy go analizować, aby zidentyfikować problemy i poprawić witrynę.

Co to jest sesja w Google Analytics?

Sesja to okres, w którym użytkownik przejawia swoją aktywność na stronie. Sesja umożliwia analizę aktywności użytkowników i interakcji z witryną.

Jak obliczyć czas odwiedzin i średni czas trwania sesji w Google Analytics?

Czas odwiedzin można obliczyć jako średni czas trwania sesji, czyli różnicę między pierwszym a ostatnim trafieniem na stronie. Średni czas trwania sesji oblicza się jako iloraz czasu trwania wszystkich sesji i liczby sesji.

Co to jest odsłona i unikalne odsłony w Google Analytics?

Odsłona to liczba wczytań wszystkich stron na stronie internetowej, a unikalne odsłony to liczba sesji, w których dana podstrona została wyświetlona co najmniej raz. Oba parametry pozwalają na analizę popularności podstron i identyfikację problematycznych elementów serwisu.

Jaki jest wniosek z analizy danych w Excelu i Google Analytics?

Analiza danych pozwala uzyskać pełen obraz informacji i podejmować świadome decyzje. Zarówno Excel, jak i Google Analytics są pomocne w obliczaniu miar statystycznych i analizie wyników, co pomaga w osiągnięciu sukcesu w e-commerce.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button